Sportpistol omg.1

Sportpistol omg.1 drog ett fåtal deltagare, men fina resultat från de som deltog. Ulf Andersson och Martin Nygren sköt samma resultat 544p men Ulf har bättre snabbserie och tar första platsen med 265p i precision och 279p i snabbmomentet = 544p. Resultat