Om / Medlemskap


En kort presentation av
Ramsbergs Pistol och Sportskytteklubb

Ramsbergs PSK bildades den 21 september 1936

Som medlem i Ramsbergs PSK har du som junior fri ammunition, (kal .22) på träningar och tävlingar. Fria startavgifter både på hemma och bortatävlingar.
Seniorer betalar fullt pris för ammunition och sina egna startavgifter. Startavgifter till föranmälda tävlingar betalar klubben in gemensamt, så får du som medlem återbetala till klubben. Ammunition försöker vi att göra större inköp för att få bättre priser från leverantörer.De i klubben vanligaste kalibrarna finns att köpa hos ammunitions förvaltaren.

Bli med i Ramsbergs Pistol & Sportskytteklubb lär dig att skjuta och träffa trevliga kamrater!

Vill du bli medlem? Se då medlems sidan. Klubben har i sin ägo ett antal vapen som lånas ut på tävlingar och träningar.

FÖR ATT FÅ LÖSA LICENS OCH KÖPA ETT EGET VAPEN SÅ MÅSTE DU HA UPPFYLLT FORDRINGARNA FÖR SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDETS GULDMÄRKE ELLER SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDETS MÄRKE I SILVER OCH VARA AKTIV MEDLEM OCH VISA ETT GEDIGET INTRESSE FÖR SPORTEN. SAMT DELTAGIT I KURS FÖR GRÖNT KORT OCH AVLAGT GODKÄNT PROV FÖR DETTA. FRÅN 2017 GÄLLER HÅRDARE KRAV FRÅN POLISEN GÄLLANDE AKTIVITETER MER INFO OM DET FÅS VIA KLUBBEN

För att få skjuta med vapen med kaliber .22 så måste vederbörande ha fyllt 15 år, föreningens styrelse kan dock medge att skytt får börja vid annan ålder. Skytt får ej skjuta med grövre kaliber än .22 förrän det år vederbörande fyller 18 år

Fordringarna för guldmärket kan uppfyllas redan första året, men märkena kan bara erövras ett om året.

Vintertid bedriver klubben luftpistolskytte, i luftskyttehallen vid f.d. Sandströms i Lindesberg, nu Storå rör hallen, ingång från baksidan. För att skjuta luftpistol, skall man ha fyllt 9 år, och får då skjuta med stöd fram till det år man fyller 14 år, Ramsbergs PSK har måndagar som träningskväll

Krutskyttet bedrivs i Ramsberg, vid pistolbanan som ligger belägen 400m bortom fotbollsplanen Vargavallen i Ramsberg.

Träningen startar i mitten av april och håller på fram till slutet av augusti. Därtill läggs över 20 st. serietävlingar i de olika skjutgrenarna. Se kalender för vilka tävlingar som skjuts och anordnas.

Svartkrut serietävling + KM
Nyårs skjutningen 31/12 (banfält). + En sommarskjutning,(Ramsbergs Grand Prix) Luciafältskjutningen och 3st nationella tävlingar, Ramsbergsträffen fält och precision 7-serier och Vargamörkret, mörkerfält i november.

Grönt kort för pistolskyttar.

För att få träna och tävla i pistolskytte med krutvapen måste alla genomgå en teoretisk kurs och avlägga ett skriftligt prov för att erhålla grönt kort. Gröna kortet är tänkt att vara som ett körkort för alla pistolskyttar, och skall uppvisas vid alla tävlingar.

I kursavgiften för ”Gröna kortet” ingår också en prenumeration av förbundets tidning Nationellt Pistolskytte, NP. För resten av skytteåret. Avgift för prov för grönt kort sätts för varje kurstillfälle

Kontaktman för kurser i grönt kort är Jonas Sundén tel. 070-5934832

Klubbens adress är:
Ramsbergs PSK
c/o Jonas Sundén
Norra Allmänningbo 304
730 91 RIDDARHYTTAN

Välkommen till Ramsbergs Pistol och SportskytteKlubb.