Grönt kort

Ny kurs för Grönt kort startar 3 mars 2024, kl. 10:00 i klubbstugan Ramsberg
Anmälan görs till sekreteraren se längst ned på denna sida.

Grönt kort för pistolskyttar

För att få träna och tävla i pistolskytte med krutvapen måste alla genomgå en teoretisk kurs och avlägga ett skriftligt prov för att erhålla grönt kort. Gröna kortet är tänkt att vara som ett körkort för alla pistolskyttar, och skall uppvisas vid alla tävlingar.

Medlemskap i Ramsbergs PSK görs först och godkänns av styrelsen innan kurs i Grönt kort påbörjas.
Till sidan för presentation och ansökan om medlemskap
Kursavgiften är 400 kr, i avgiften för ”Gröna kortet” ingår också en prenumeration av förbundets tidning Nationellt Pistolskytte, NP för resten av skytteåret.

Kontaktman för kurser i grönt kort är Jonas Sundén

Klubbens adress är:
Ramsbergs PSK
c/o Jonas Sundén
Norra Allmänningbo 304
730 91 RIDDARHYTTAN

Anmälan till grönt kortkurs:
Sekreteraren

Välkommen till Ramsbergs Pistol och Sportskytteklubb.