Vill du bli medlem?

Som medlem i Ramsbergs Pistol och Sportskytteklubb, har du möjlighet att låna klubbens vapen till träning och tävlingar.

Som junior (t.o.m. 20år) har du fri ammunition, och fria startavgifter på både hemma och externa tävlingar. Vill du veta mera så kan du läsa en utförligare presentation
och hämta medlemsansökan här (öppnas i word)
eller här (öppnas i adobe reader)

Medlemsavgiften är:
Juniorer t.o.m. 20 år 100:-
Seniorer 200:-
Familjekort 300:-.
Därtill kommer en avgift till Svenska Pistolskytteförbundet på för närvarande 260: - för aktiv medlem och 200: - för aktiv familjemedlem

Grönt kort krävs för att få träna och tävla med krutvapen.

Ny kurs i Gröna kortet kommer att arrangeras i början av 2019

Medlemsansökan sänds till:
Ramsbergs PSK
c/o Jonas Sundén
Norra Allmänningbo 304
730 91 Riddarhyttan