Postadresser till
Ramsbergs Pistol och SportskytteklubbKlubbens plusgironummer
32 20 28 - 2

Ramsbergs PSK
c/o Jonas Sundén
Norra Allmänningbo 304
730 91 RIDDARHYTTAN
Telefon:070-593 48 32
E-post = sekreteraren@ramsbergspsk.org

Ordförande:
Jörgen Karlsson
Herrårdsvägen 12
711 78 GULDSMEDSHYTTAN
Telefon:070-285 61 04
E-post = ordforande@ramsbergspsk.org